Επικοινωνία
Δημοσθένης Κακούρος Α.Β.Ε.Ε.

Γυθείου 99
Σπάρτη
Τ.Κ.23 100

Τηλ.:27310-27784
Fax: 27310-29711

email:
info@kakouros.gr