Στο κατάστημα μας

Οι τοποθετήσεις των συστημάτων γίνονται στις εγκαταστάσεις μας από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Το συνεργείο μας είναι αδειοδοτημένο και παρέχουμε τα κατάλληλα πιστοποιητικά για να δηλωθεί το αυτοκίνητο στο ΚΤΕΟ. Η διαδικασία που ακολουθείται για την τοποθέτηση ενός συστήματος είναι η ακόλουθη:
  1. Τα συστήματα που τοποθετούνται επιλέγονται ειδικά για κάθε τύπο αυτοκίνητου ανάλογα τον κυβισμό, κυλινδρισμό, χρονολογία. Η εταιρεία μας θα σας προτείνει το κατάλληλο σύστημα για το αυτοκίνητο σας, ενώ είναι υποχρέωσή της να δουλέψει άριστα και να σας προσφέρει τη μεγίστη οικονομία.
  2. Επιλέγουμε μαζί τον όγκο της φιάλης υγραερίου, ώστε να μην καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στο πορτ μπαγκάζ σας, αλλά και να σας προσφέρει την επιθυμητή αυτονομία.
  3. Μελετάμε προσεκτικά τα σημεία τοποθέτησης των εξαρτημάτων του συστήματος στο χώρο της μηχανής ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα και ταυτόχρονα να μην εμποδίζουν τη συντήρηση των υπόλοιπων μηχανικών μερών του οχήματος.
  4. Προβλέπουμε από πού θα περάσουν οι γραμμές καύσιμου, ώστε να είναι απόλυτα προστατευμένες. Σε πολλές περιπτώσεις τοποθετούμε extra προστατευτικές ποδιές – εξαρτήματα, ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη ασφάλεια.
  5. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος διαρροών, με ειδικούς ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που εξασφαλίζουν 100% τη στεγανότητα του συστήματος.
  6. Τέλος πραγματοποιείται το πιο σημαντικό μέρος της τοποθέτησης, που είναι η ρύθμιση του συστήματος. Όλα τα αυτοκίνητα προγραμματίζονται ηλεκτρονικά, και ελέγχεται η σωστή λειτουργιά τους στο δρόμο, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι αποδόσεις τους και η απόκριση στο γκάζι.
  7. Τελικά παραδίδεται ένα υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο, που έχει την ίδια συμπεριφορά όπως και με τη βενζίνη.
Επανέλεγχος

Προτείνουμε πάντοτε έναν επανέλεγχο του συστήματος υγραερίου μετά από 1500 Χλμ λειτουργιάς, ώστε να επιβεβαιώσουμε την άριστη τοποθέτηση και λειτουργία του.

Συντήρηση συστήματος

Τα συστήματα που προτείνει η εταιρεία μας δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη ή δαπανηρή συντήρηση. Κάθε 20.000-30.000 Χλμ χρειάζεται αντικατάσταση το φίλτρο υγραερίου, του οποίου το κόστος δεν ξεπερνά τα 25 Euro.

Εγγύηση

Με την εγκατάσταση δίνεται διετής εγγύηση για τα συστήματα υγραερίου και πενταετής δωρεάν εργασία σε τυχόν επισκευές του συστήματος.

Οι εταιρείες που προτείνουμε είναι ιταλικές, με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο και σωστή αντιπρoσώπευση στην χώρα μας, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων.